Demani’ns informació, contacti amb nosaltres:

    D'acord amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre (LOPDGDD), de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades, s'incorporaran a la nostra base de dades, dins del fitxer BBDD Formulari, amb l'objectiu de formar part de la nostra base de dades i exercir les funcions pertinents. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, aportant el seu carnet d'identitat, a l'adreça Turp 11, 25790 OLIANA - LLEIDA.