R.S.E.

Empleados Exquisitarium
EMPLEATS

Creiem que les empreses les fan les persones. Tots tenim diferents rols, diferents habilitats i personalitats: però sent un equip podem assolir els nostres objectius.

Exquisitarium proporciona formació contínua a tots els nivells, sessions de coaching per reforçar el treball en equip i la motivació. Sent la Seguretat i higiene una de les nostres màximes prioritats.

Exquisitarium aposta per salaris i polítiques de retribució coherents i no discriminatòries, donant igualtat d’oportunitats i gestionant processos de contractació responsables.

Per a nosaltres, és fonamental la fidelització dels nostres empleats, buscant el desenvolupament de les persones, i proporcionant horaris flexibles per compatibilitzar la vida personal amb la laboral, creant un equip estable i motivat

.

SEGURETAT ALIMENTARIA

Els nostres productes mantenen intactes totes les seves qualitats gràcies a que tenim cura el màxim nostres estàndards de qualitat. Tenim en compte tots els processos de la cadena de producció i distribució així com una acurada atenció als nostres clients.

Estem certificats en ISO 22000, auditada per l’empresa Bureau Veritas, normativa que certifica el sistema de gestió de la innocuïtat alimentària, seguint els més alts patrons de qualitat.

Un altre aspecte fonamental que avala la nostra qualitat és la formació periòdica que realitzen els nostres empleats. Tots els processos reben auditories contínues tant internes com externes.

.

Projectes i programes d’acció social

Contribucions periòdiques al Banc d’aliments: Per donar suport a la lluita contra el malbaratament alimentari, la pobresa i l’exclusió social.

RSE
Medio ambiente Exquisitarium
Medi ambient i sostenibilitat
 1. Energia elèctrica i sostenibilitat:
  Apostem pels projectes sostenibles per al medi ambient. Exquisitarium posseeix el certificat elèctric de “Petjada zero de carboni”, gràcies al fet que el 100% de l’electricitat consumida és Energia Verda
 2. Energia fotovoltaica:
  Creiem també en les energies renovables. Per això, un dels nostres projectes immediats és invertir en plaques fotovoltaiques, per produir el 25% de l’energia que consumim.
 3. Reciclatge a tots els nivells:
  Envasos reciclables: tots els nostres recipients són reciclables: plàstic, paper, cartró … Sí, tot pot ser reciclat.
  Promotors de la cultura del reciclatge: Invertim en la formació interna, per tal que la cultura del reciclatge s’impregni en cada un de nosaltres, i ajudar a tots els nivells. Donem visibilitat a aquesta actitud, d’aquesta manera, en les visites dels nostres clients i proveïdors és present.