Política de privacitat

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI

    ¿Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
    EXQUISITARIUM, S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), y la Lley Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de (LOPDGDD).

    Per a què tractem les teves dades personals?
    Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són: – Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. – Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques. – Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web de l’RESPONSABLE. – Remetre el butlletí informatiu en línia, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.