Política de qualitat i innocuïtat dels aliments

EXQUISITARIUM elabora plats cuinats congelats de valor afegit per als millors restaurants i càterings del món, en molts casos a mida de les necessitats del client, combinant tradició i innovació. La Qualitat, la Innoqüitat i la Legalitat del servei així com el respecte i la preservació del Medi Ambient i la sostenibilitat són compromisos que assumeix l’organització com a base d’una decisió estratègica i de compromís amb el client, de la qual depèn la seva imatge, el seu èxit i la seva posició al mercat.

El catàleg de productes és molt ampli i en renovació constant. Una sincronització perfecta entre tots els nostres departaments aconsegueix satisfer totes les necessitats dels nostres clients amb rapidesa i eficàcia, garantint que els productes mantindran la seva qualitat i inoqüitat durant els processos de recepció i emmagatzematge de matèries primeres, elaboració de les receptes, el seu emmagatzematge i la logística de sortida de la mercaderia del nostre magatzem.

Assumim com a propis els VALORES de la qualitat i la innocuïtat del servei com un objectiu en el nostre treball diari basat en els principis següents:

 •  Complir amb els requisits establerts al Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i la Innoqüitat Alimentària, els requisits legals i reglamentaris aplicables i del client.
 • Vetllar pel desenvolupament i el compliment de les pautes d’higiene.
 • Mantenir una traçabilitat exhaustiva
 • Adaptar-nos contínuament als canvis en el nostre entorn, i en especial a les exigències dels nostres clients, sent àgils i ràpids en la detecció d’oportunitats de millora o de innovació, així com en la seva implementació.
 • Fomentar l’esperit de millora contínua com a base de la feina diària, buscant les solucions més eficaces i efectives.
 • Afavorir el potencial de desenvolupament de totes aquelles persones implicades en l’execució dels serveis, la seva capacitat d’aprenentatge, de creixement i valors que són la base sobre la qual s’assenta l’orgull personal i professional per la feina ben feta.
 • Fomentar el comportament ètic i honest a la nostra empresa
 • Establir objectius mesurables alineats amb la garantia d’innocuïtat dels serveis oferts.
 • Fomentar la comunicació activa amb totes les parts implicades a garantir la inoqüitat alimentària. Per això, l’empresa ha establert la cultura de la seguretat alimentària adoptant objectius concrets per fomentar-la mitjançant accions contínues a nivell de direcció i producció.
 • Implicació de l’alta direcció al sistema, definint les responsabilitats de tot el personal
  Per dur a terme aquesta Política de Qualitat i Innoqüitat Alimentària, Gerència es recolza en la seva organització a la qual transmet aquesta Política i línies generals dactuació, buscant que assumeixin la Qualitat dels seus treballs i sidentifiquin amb la imatge de l’empresa. Tot això permet a EXQUISITARIUM créixer i comptar amb el reconeixement dels seus clients, complint amb una responsabilitat ètica i laboral.

Aquesta Política de Qualitat i Innoqüitat Alimentària és difosa, assumida i portada a la pràctica per tots els nivells de l’organització, i es compromet a la Millora Contínua del servei prestat, mitjançant la implicació i la sincronització amb tots els col·laboradors externs.